Men of the moment

Photographer | Dimitris Andritsos
Assistant Photographer | Alfred Gioura
Fashion Editor | Nikoletta Papadopoulou
Models | Christos Tsavdaris | Teo Ntokas | Achilleas Sachpekidis | George Koulousis
Special thanks to AREA DOMUS