Fashion Editorial for Attica MagazineCafé Society

Photographer: Dimitris Andritsos
Assistant photographer: Markos Pantazis
Fashion Editor: Nikoletta Papadopoulou
Models: Dimitris Anastasiou, Babis Gialouris, Marios Giannios
Special thanks to CAFE MENTA & OLD STR. for their hospitality.